Obecní úřad

Obecní úřad Dřínov

Dřínov
Dřínov 155, 768 33

tel.:    573 373 023
tel.:    573 373 031
email:  obec@drinov.cz
   
url:   http://www.drinov.cz/

IČ:    00287156   
DIČ:  CZ00287156  
Obec Dřínov je plátce DPH   

Úřední hodiny

 pondělí, středa  08.00 - 17.00 hod.
 polední přestávka  12.00 - 13.00 hod.


Miroslav Štěpánek - starosta    tel.:  734314 272, 573 373 023
Petr Pospíšil  - místostarosta,   tel.:  606 131 736
Marcela Oborná  - hospodářka tel.:  734 314 271, 573 373 031

Organizační řád (DOC 47.5 kB)
Vnitřní organizační směrnice (DOC 61.5 kB)

Struktura obecního úřadu

Starosta

Je statutárním zástupcem obce.
Řídí chod obce jako celku, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměry obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarosta

Zastupuje v době nepřítomnosti starostu. 

Účetní - hospodářka

Vede účetnictví obce , dohlíží na účetnictví příspěvkové organizace - MŠ, vede evidenci všech poplatků (nájmy, místní poplatky, platby obyvatel a další).
Vede agendu bytů, vydává nájemní smlouvy, sazby záloh na služby spojené s užíváním bytů. Vede evidenci obyvatel, přihlašování a odhlašování obyvatel.
Vede kompletní agendu datových schránek, Czech POINT, korespondenci obce, evidenci došlé a přijaté pošty. Vytváří podklady včetně úprav na internetových stránkách obce.
zpět
ZPĚT