Struktura obecního úřadu


Starosta

Je statutárním zástupcem obce.
Řídí chod obce jako celku, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměry obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarosta

Zastupuje v době nepřítomnosti starostu. 

Účetní - hospodářka

Vede účetnictví obce , dohlíží na účetnictví příspěvkové organizace - MŠ, vede evidenci všech poplatků (nájmy, místní poplatky, platby obyvatel a další).
Vede agendu bytů, vydává nájemní smlouvy, sazby záloh na služby spojené s užíváním bytů. Vede evidenci obyvatel, přihlašování a odhlašování obyvatel.
Vede kompletní agendu datových schránek, Czech POINT, korespondenci obce, evidenci došlé a přijaté pošty. Vytváří podklady včetně úprav na internetových stránkách obce.