Výbory a komise


Finanční výbor

kontroluje hospodaření s finančními prostředky,sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 Ivo Hošek
předseda finančního výboru
 Břetislav Schaffer
člen finančního výboru
 Roman Hejč člen finančního výboru

Kontrolní výbor

provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

   
   
Michal Vondráček člen kontrolního výboru
Michal Dedek člen kontrolního výboru

Kulturní komise

Miroslav Laža                     člen kulturní a sportovní komise