Výbory a komise


Finanční výbor

kontroluje hospodaření s finančními prostředky,sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

  -
předseda finančního výboru
 Břetislav Schaffer
člen finančního výboru
  - člen finančního výboru

Kontrolní výbor

provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

   
    
- člen kontrolního výboru
Michal Dedek člen kontrolního výboru

Kulturní komise

     -       člen kulturní a sportovní komise