Zastupitelstvo obce


  -        starosta 
Karel Surý                          1.místostarosta
Miroslav Štěpánek člen ZO  
Ivo Hošek                          předseda finančního výboru
Roman Hejč                    člen finančního výboru
Břetislav Schaffer              člen finančního výboru

Mgr. Jan Kiza 

člen ZO  
                                

Michal Dedek                          

člen kontrolního výboru
Michal Vondráček                       člen kontrolního výboru
Miroslav Laža člen kontrolního výboru 
Miroslav Laža                    člen kulturní a sportovní komise