Zastupitelstvo obce


  -        starosta 
Karel Surý                          místostarosta
Břetislav Schaffer člen finančního výboru
Michal Dedek                       člen kontrolního výboru
Mgr. Jan Kiza               člen ZO