Turistické informace


Dřínovský zámek

Oznámení o poskytnutí účelové dotace z Fondu kultury Zlínského kraje 2014

Scan (PDF 126.31 kB)

 

Oznámení o poskytnutí účelové dotace Zlínským krajem 2012
scan0004.pdf (PDF 411.23 kB)

V místě zámku stála původně tvrz, postavená vladykou Jakubem ze Dřínového koncem 14 stol., poprvé písemně zmiňovaná roku 1414.
Podsklepenou patrovou budovu vyzděnou z kamene a cihel, kterou převyšovala hranolová útočištná věž, obklopovala zděná hradba, k níž byly zevnitř zbudovány vedlejší stavby. Uprostřed nádvoří se nacházela studna hlubodá 12 sáhů (cca 20 m), zasypaná až rodu 1870. Celek zhruba zaujímal rozlohu nynějšího zámku a z vnější strany byl obklopen příkopem.
V průběhu následujících dvou staletí se v držení majetku vystřídalo několik českých šlechnických rodů. Poslednímu z nich bylo sídlo roku 1621 zkonfiskováno pro účast na Stavovském povstání a panství se dostalo do rukou německé šlechty.
Dřínovská tvrz byla až do třicetileté války význačným šlechtickým sídlem, uváděným na  tehdejších mapách Moravy na stejné úrovne jako Prostějov, Vyškov nebo Přerov. Zničena byla roku 1647 - na sklonku třicetileté války - švédskými vojsky postupujícími na Vídeň.
V té době neměla již žádný vojenský význam - vždyť zdokonalené dělostřelbě té doby neodolávaly ani hrady na nepřístupných kopcích se zdmi silnými i několik metrů.
Do současné doby se z tvrze zachovalo sklepení, spodní část zámecké věže a zdivo v základech dalších zámeckých budov.

Na troskách zničené tvrze byl koncem 16.století vystavěn renesanční zámek - v rozsahu současné stavby, ale bez patrových arkádových ochozů v nádvoří a s věží jen mírně převyšující úrověň střechy.
Stropy v přízemí zámku jsou renesanční klášterní hřebínkové klenby, dosud zachovalé. V patrech byly stropy trámové. Stavba byla ukončena před rokem 1700. Pozdější zkrášlení doznala zámecká kaple svaté Kateřiny, když v roce 1733 bylo za barokní nástropní malbu zaplaceno kroměřížskému malíři Kubátovi 300 zlatých.  Tato malba bez úhony vydržela až do roku 1955, kdy tehdejší uživatel zámku neodborně provedl "opravu" střechy kaple. Při ní nezakrytá kupole promokla a následně došlo k opadávání malby i s omítkou. V současné době je za významné finanční pomoci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu ve Zlíně prováděna její záchrana - náklady jen záchranu a obnovu fresky přesáhnou částku 3,5 mil.Kč. Po roce 1945 došlo také ke značnému poničení platické výdoby kaple a přilehlé oratoře. Dvě sochy stavých v životní velikosti tak byly zničeny úplně, ostatní 4 sochy svatých a 8 byst světců se snad padaří zachránit.
Letecký snímek území obce Dřínov v hranicích hlavního obydleného území
klikněte na obrázek a zobrazí se větší foto

 Mapa okolí obce Dřínov

klikněte na obrázek a zobrazí se větší foto