Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 31.12.2019
Zveřejnit do: 16.1.2020
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Dřínov

OZV č.2/2020 o místním popl. za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Připojené dokumenty:
OZV 2-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,s.pdf (PDF 1.45 MB)