Výbory a komise


Finanční výbor

kontroluje hospodaření s finančními prostředky,sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

  -
předseda finančního výboru
 Břetislav Schaffer
člen finančního výboru
  - člen finančního výboru