Výbory a komise


Finanční výbor

kontroluje hospodaření s finančními prostředky,sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 Ivo Hošek
předseda finančního výboru
 Břetislav Schaffer
člen finančního výboru
 Roman Hejč člen finančního výboru