Výbory a komise


Kontrolní výbor

provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

   
    
- člen kontrolního výboru
Michal Dedek člen kontrolního výboru