Výbory a komise


Kulturní komise

Miroslav Laža                     člen kulturní a sportovní komise