Závěrečný účet obce


Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2022 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov - schválený (PDF 559.96 kB)

FIN obec Dřínov 2022 (PDF 213.61 kB)

Příloha obec Dřínov 2022 (PDF 88.63 kB)

Rozvaha obec Dřínov 2022 (PDF 88.63 kB)

Výkaz zisku a ztráty obec Dřínov 2022 (PDF 70 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov 2022 (PDF 245.25 kB)

Priloha_2022-12 MŠ (PDF 81.76 kB)

Vykaz_zisku_a_ztraty_2022-12 MŠ (PDF 62.19 kB)

Rozvaha_2022-12 MŠ (PDF 77.55 kB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2021 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2021 (PDF 647.37 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov 2021 (PDF 331.58 kB)

Výkaz o plnění rozpočtu 2021 (PDF 203.81 kB)

Výkaz zisku a ztráty 2021 (PDF 70 kB)

Rozvaha 2021 (PDF 88.64 kB)

Příloha 2021 (PDF 84.93 kB)

Vykaz_zisku_a_ztraty_2021-MŠ (PDF 62.75 kB)

Rozvaha_2021-MŠ (PDF 77.62 kB)

Priloha_2021-MŠ (PDF 83.24 kB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2020 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2020 (PDF 236.82 kB)

Rozvaha Obec Dřínov 2020 (PDF 294.39 kB)

Plnění rozpočtu Obce Dřínov za rok 2020 (PDF 2.38 MB)

Výkaz zisku a ztráty Obec Dřínov 2020 (PDF 370.38 kB)

Příloha Obec Dřínov 2020 (PDF 2.36 MB)

Příloha MŠ Dřínov 2020 (PDF 4.03 MB)

Rozvaha MŠ Dřínov 2020 (PDF 625.18 kB)

Výkaz zisku a ztráty MŠ Dřínov 2020 (PDF 761.45 kB)

Zpráva o výsledku hospodaření Obce Dřínov za rok 2020 (PDF 361.42 kB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2019 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2019 (PDF 235.01 kB)

Plnění rozpočtu obec Dřínov 2019 (PDF 2.63 MB)

Příloha obec Dřínov 2019 (PDF 2.36 MB)

Rozvaha obec Dřínov 2019 (PDF 295.51 kB)

výkaz zisku a ztráty obec Dřínov 2019 (PDF 371.53 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 (PDF 4.66 MB)

Rozvaha MŠ 2019 (PDF 289.83 kB)

Příloha MŠ 2019 (PDF 2.35 MB)

Výkaz zisku a ztráty MŠ 2019 (PDF 368.2 kB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2018 včetně příloh

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 (PDF 4.8 MB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2018 (PDF 236.7 kB) 

FIN 2-12M (PDF 2.6 MB)

Rozvaha (PDF 474.04 kB)

Příloha 2018 (PDF 2.48 MB)

Výkaz zisku a ztráty (PDF 505.06 kB)

MŠ Příloha 2018 (PDF 3.94 MB)

MŠ Rozvaha 2018 (PDF 528.19 kB)

MŠ výkaz zisku a ztráty (PDF 685.6 kB)

 

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2017 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2017 (PDF 236.5 kB)

FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 (PDF 2.49 MB)

Rozvaha 2017 (PDF 294.23 kB)

Výkaz zisku a ztráty 2017 (PDF 325.78 kB)

Příloha 2017 (PDF 2.46 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 (PDF 4.46 MB)

Rozvaha MŠ 2017 (PDF 450.24 kB)

Výkaz zisku a ztráty MŠ 2017 (PDF 588.96 kB)

Příloha MŠ 2017 (PDF 4.09 MB)

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2016 včetně příloh

Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2016 (DOC 74.5 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF 4.22 MB)

FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (PDF 2.54 MB)

Rozvaha (PDF 297.75 kB)

Výkaz zisku a ztráty (PDF 331.12 kB)

Příloha (PDF 2.61 MB)

Rozvaha MŠ 2016 (PDF 452.37 kB)

Výkaz zisku MŠ 2016 (PDF 591.55 kB)

Příloha MŠ 2016 (PDF 4.12 MB)